1. יום ההכרזה/ יום ההצהרה דיבידנד

יום הכרזה = הכרזה על חלוקה עתידית של דיבידנד

יום ההכרזה הוא היום שבו החברה מכריזה על מתן הדיבידנד

הדבר נרשם בספרים שלהם. 

ביום הזה החברה גם מכריזה על יום התשלום

ביום הזה שער המניה אינו משתנה. הכסף עדיין נמצא ומגולם במניה