3. יום האקס EX דיבידנד - Ex-dividend date

יום האקס דיבידנד

יום האקס הוא היום שבו המניות נסחרות (נקנות ונמכרות) בלי קשר לדיבידנד שישולם בעתיד. כלומר כל מי שירוכש מניה לא יהיה זכאי לקבל את התשלום העתידי. 

ביום האקס ישנם כאלה שמוכרים את המניות שלהם ועדיין יקבלו את הדיבידנד (כי החזיקו אותה בימים הקרטים). 

יום האקס הוא אחרי יום הקום. 

מיום האקס המניות נסחרות מתוך הידיעה שערך החברה שווה פחות הדיבידנד הכולל ששולם. 

לעתים קרובות ירידת ערך החברה באה לידי ביטוי שמחירי ה מניה יורדים.