א. מה זה דיבידנד

הסבר ראשוני - מה זה דיבידנד

דיבידנד זהו סוג של הטבה במזומן (כסף מזומן) שהחברה נותנת לבעלי המניות שלה. 


אחת הסיבות ה"בריאות" לחלוקת דיבידנד היא כאשר מתבהר שהחברה הרוויחה כסף אשר אין לה איך להשקיע אותו לטובת החברה ואז היא מחליטה לחלק חלק מכסף זה לבעליה (בעלי המניות). 

חברה איננה חייבת לשלם דיבידנד לבעלי המניות שלה אולם היא בוחרת לעשות זאת כי בעלי המניות שלהם הם בעלי החברה.