ציפיות ממניות שבוחרות לחלק דיבידנד - מה זה אומר על חברה שהיא מחלקת דיבינדנד

מה זה אומר על חברה כאשר היא בוחרת לחלק דיבידנד

כאשר מניה מחלקת דיבידנד היא למעשה (לרוב) מצהירה:יש לנו מספיק כסף בקופה, הרווחנו מספיק כסף, אנחנו מספיק חזקים ועכשיו אנחנו מתחלקים עם בעלי המניות (בעלי החברה) בכסף שנשאר אחרי שהשתמנו בשאר הרווחים בשביל ההשקעה של החברה. 


חברות מבוססות מחלקות


חברה מבוססת מחלקת דיבינדנד

כאשר חברה מחלקת דיבידנד היא למעשה מצהירה שהיא חברה "כבידה",  חברה יציבה, 
כשמשקיעים בחברה שמחלקת דיבינידנד יש בעצם ציפיה שהחברה תספק כרית ביטחון בדמות הדיביניד