אגח- אג"ח‏ > ‏

י. הנפקת אגח - 3 סוגים של הנפקת אג"ח

שלושה סוגים של הנפקות אג"ח

סיכום בטבלה

שם ההנפקה

ריבית שוק

ריבית נקובה

תמורה בהנפקה

1) הנפקה בערך נקוב

 

7%

7%

100 = ע.נ.

2) הנפקה בפרמיה

4%

7%

105> ע.נ.

3) הנפקה בניכיון

10%

7%

95<ע.נ.

שלושה סוגי הנפקות

באופן כללי ישנם שלושה סוגים של הנפקות. באופן כללי 

הרעיון הוא לבדוק מהי  הריבית בשוק, ואז להשוות לריבית שמוצעת על ידי מוכרי האג"ח.

את הסכום בסוף, נקבל לפי מה שרשום על האגרת, השאלה היא מה התשלומים השנתיים שנקבל.

ריבית נקובה

זאת הריבית שנקובה על גבי אגרות החוב

זוהי הריבית שמשלמים לנו. נניח לצורך הדוגמה שהריבית הנקובה בשוק היא  7%

אנחנו צריכים לראות מה האלטרנטיבה, נניח שריבית שוק 7%

ואז נרצה לתת את הלוואה הזאת לחברה ב 7% אותו דבר

1.  הנפקה בערך נקוב (בפארי): ריבית השוק = ריבית הנקובה

כלומר הערך הנקוב זהה לתמורה שקיבלנו עבור האג"ח

 במצב זה, למשל, אם הנפקנו 100 ערך נקוב, אז התמורה בהנפקה זה 100 שח.

2. הנפקה בנכיון: ריבית השוק < ריבית הנקובה

התמורה שישלמו לנו בגין האג"ח תהיה נמוכה מהערך הנקוב וההפרש ביניהם הוא סכום הנכיון.

 הנפקת אג"ח בניכיון נובעת מהצורך לפצות את המשקיעים בגין תשלומי הריבית הנמוכים ביחס

לשוק, אותם יקבלו לאורך חיי האג"ח. הניכיון מהווה הוצאות מימון מראש, אשר על פי עקרון

ההקבלה נפרסות לאורך תקופת האג"ח.

 במצב זה התמורה בסוף תהיה פחות מהערך הנקוב.

כלומר ריבית בשוק, בריבית אלטרנטיבית בנכס דומה בסיכון דומה.

בגלל שריבית בשוק יותר גבוה. אבל מפתים אותנו, ואומרים תשלמו לנו רק 95 ונקבל בסוף רק 100

אז מצד אחד שילמנו 95 וקיבלנו רק  מאה

החמש הזה בא לפצות אותנו שבכל פעם נקבל ריבית, אומנם קטנה, אבל נזכור שבסוף שילמנו 95 ונקבל בסוף מאה.

3. הנפקה בפרמיה: ריבית השוק > ריבית הנקובה

כלומר התמורה שישלמו לנו בגין האג"ח תהיה גבוהה מהערך הנקוב וההפרש ביניהם הוא סכום הפרמיה.

 הנפקת אג"ח בפרמיה נובעת מנכונות מצד המשקיעים לשלם סכום גבוה מהערך הנקוב אותו יקבלו בתום חיי האג"ח, בתמורה לקבלת תשלומי ריבית גבוהים מאלו הקיימים בשוק. הפרמיה מהווה

 הכנסות מימון מראש בחברה המנפיקה, ועל פי עקרון ההקבלה, יוכרו הכנסות המימון בגין הפרמיה.

התמורה בהנפקה תהיה גבוהה יותר מהערך הנקוב

נניח ריבית נקובה מוצעת לנו 7% אבל ריבית שוק היא רק 4%

כלומר ריבית השוק היא פחות טובה מהריבית המוצעת באיגרת.

ואז הציבור רוצה לקנות את אגרת החובה. כי הריבית יותר גבוהה מהאלטרנטיבה.

כתוצאה מכך המחיר עולה. ואז הציבור יהיה מוכנים לשלם 105 שקלים עבור אותם 100 ערך נקוב.

הסבר ההיגיון

בסוף הציבור יקבל לאגרת 100, והוא משלם עכשיו 105 אז מה ההגיון?

הרעיון הוא כי אנחנו יודעים לאורך כל התקופה נקבל 7% במקום 4 % נרוויח את הפער הזה בריבית היותר גבוהה. זאת הסיבה שנהיה מוכן לקבל בסוף רק 100 למרות ששילמנו עכשיו יותר, 105 שח.