אגח- אג"ח‏ > ‏

כ. השוואה בין הנפקת אגח לבין הנפקת מניות לבין הלוואות

הלוואה מהבנק/ הנפקח אגח/ הנפקת מניות

רישום דפי המשנה


ניתן לגייס כסף בכמה אופניים

השוואה בטבלה

הלוואות מהבנק

הנפקת אגח

הנפקת מניות

1) קרן ההלוואה - לקחנו

2) החזרי קרן -

3) הצמדה של הקרן – לרוב

4) ריבית – לרוב (הוצאה)

1) "קרן אגח" (100)

2) החזרי הקרן

3) הצמדה קרן

4) ריבית

הנפקה נוספת של מניות


נניח שחברה צריכה כסף

נניח לצורך הדוגמה שהחברה היא ציבורית, נסחרת בבורסה.

כלומר הציבור הוא חלק מבעלי המניות שלה.

זוהי חברה שמתפתחת, ומתפתחת, לרוב זה יתבצע על ידי רכישת חברות נוספות והכל יגדל ויתנפח.

בחיי חברה, יש נקודות שבהן היא צריכה כסף.

היא צריכה כסף מעבר לשוטף שלה, (מעבר למשכורות, לשכירות)

היא צריכה הרבה כסף, למשל היא רוצה לקנות חברה/ נדלן.

האפשרויות שעומדות לפניה הן כמה (ההסבר פשטני)

 יש אפשרות לקחת הלוואות 

אפשר ללכת לבנק ולקבל הלוואה, ביום שבו היא תקבל הלוואה, הכסף ייכנס לה לחשבון, ומצד שני תהיה לה התחייבות בצד ההתחייבויות להחזיר לבנק

ביום מסוים בעתיד, זה יקרה בעתיד, ההתחייבות שלה, תסגר, כי היא תוציא כסף מהקופה ותחזיר אותו לבנק.

1) קרן ההלוואה - לקחנו

2) החזרי קרן -

3) הצמדה של הקרן – לרוב

4) ריבית – לרוב (הוצאה)


כלומר הוצאות מימון = ריבית + הצמדה של ההלוואה

בנוסף , הבנק מבקש שיעבוד נכסים

דירה, פיקדון נזיל, ... ואז הבנק מכסה את עצמו, וכך הוא משעבד נכסים.

ובדרך הבנקים מאוד קשוחים במשא ומתן עם מי שבא לקחת איתם הלוואות.

זהו לא המישור היחידי, כי לפעמים בא לבנק, והבנק לא רוצה לתת הלוואה.

הנפקת מניות

אפשר לבוא לבעלי המניות ולהגיד שצריכים 100 מיליון וההלוואה לא מסתדר. ואז פונים לבעלי המניות.

ואז מבקשים מבעלי המניות להנפיק עוד מניות,

יכול להיות שנפנה רק לחלק מבעלי הנמיות, ואז ינפיק עוד מניות, ואז החלק של אלה שנתנו החלק עלה.

זה טוב גם למי שלא נתן, כי אין לנו כרגע לתת כסף

זה נכון שהחלק ירד, אבל החברה קיבלה מאה מיליון שקל, ומשקיע השקעות חדשות, ויכול להיות שהשווי שלה כתוצאה מכך השווי שלה יעלה.

האחוז הוא לא קובע, אלא האחוז כפול שווי של אותה חברה הוא קובע.

דילול – החלק של חלק עולה וחלק לש אחרים יורד

לעתים זה לא חוקים, כי אם הם רוב, וזה פוגע בנו, אבל אז דילול לא חוקי.

אבל במצב נורמלי, חלק מבעלי מניות משתתפים בהנפקה, וחלק לו. זה קורה הרבה בסטרטפ.

כל הזמן מגייסים כספים, מכל מיני גורמים.

אלה ששמים כסף, מגייסים כסף, גיוס רשון, עולה כסף לפתח, מגיעים לגיוס שני, יתכן שאלה שהיו בגיוס הראשון לא ישתתפו בגיוס השני, להניס אחרים על חשבונם, הם ידולו.

היתרון בהפנקה מניות, אין התחייבות במאזן, זה לא כמו הלוואה שצריך להחזיר.


הכמות שמפניקים זה הון מניות

ואם קיבלנו יותר מזה על הסעיף הולך לפרמיה של מניות. 

אז במאזן של החברה לא נראה התחייבויות. לא צריך להחזיר את המאה לאף אחד. אין תאריכים, אין מועדי פירעון. זה מאוד נוח.

כלומר זה לא בהתחייבות.

(יתכן שנקבל את המניות שלא מבלי מניות)

הסבר אגח

אגח זה בעצם סוג של הלוואה.

נותנים לנו (לחברה) 100 מיליון שח

אנחנו נותנים ניירות עליהם כתוב:, מתי אנחנו מחזיר את המאה מיליון שקל, כמה ריבית משלמים לנו,

2) החזרי הקרן :זה מאוד דומה להלוואת,

מועדי פירעון של אגרות חוב

במועדי הפירעון, אנחנו אמורים לראות שנכנס כסף למי שהלוואה מאיתנו

בהנפקת מניות אנחנו מכניסים בעלי חדשים לחברה

באגרות חוב, הבעלות על החברה לא משתנה, אם החברה תהיה שווה יותר, הם יקבלו בחזרה את הכסף שלהם, את הריבית שלהם, הם לא יהנו מעליית הערך של החברה

אבל בעלי מניות יהנו מכך.

אז אנחנו כמשקיעים פוטנציאלים בעלי האגח, אמורים לדאוג שיהיה שיעבודים מתאימים, במידה שלא מחזירים את הכסף נוכל לממש נכסים. (היו סיפורים על תשובה, אחרים, על אנשים שהנפיקו אגרות חובה וכד'.

לא תמיד יש שעבודים מתאימים, פתאום יש הודעה של החברה, דוחים את הפירעון, ואז מכנסים את האסיפה  לרוב לא מפרקים את החברה כי יש נושים לפני בעלי האגח.

ואז יש סיפורים, ומגיעים ל... ואז מציעים להם שיקבלו את הכסף עוד 5 שנים.

באלמנטים של אגרות חוב, גלום סיכון ,

אם אגרת החוב, שהנפיקה חברה מסוימת, יתכן שמישהו אחד מזהה שהסיכוים לקבל את הכסף בעתיד, אז הם יורדים. מכיוון שזה סחיר, המחיר מושפע מהצע וביקוש.