אגח- אג"ח

אגח - אגחים

הנפקת אג"ח היא דרך שבה חברות יכולות לגייס כסף מהציבור. 
ישנן דרכים נוספים לגיוס כסף מהציבור (ראו גיוס כסף מהציבור).

באופן כללי ישנן שלושה סוגים של הנפקת אגח. 

  • הנפקה בערך נקוב - הנפקה בפארי ריבית שוק = ריבית נקובה
  • הנפקה בנכיון: ריבית השוק < ריבית הנקובה
  • הנפקה בפרמיה: ריבית השוק > ריבית הנקובה
אפשר לקרוא על כך יותר בסוגי הנפקות אגח