ת. להתחיל לסחור בתעודת סל קרנות נאמנות -

כותרת

הדבר החשוב ביותר הוא תלהתחיל לסחור באופן בטוח


קרנות נאמנות ותעודת סל זוהי הדרך שיחסית לא מסוכנת.

רישום דפי המשנה