ת. לעבוד עם פעולות אוטומטיות

לא להפסיד (גם בהמשך)

אוטומיטזציה של השקעה


הרעיון הוא לעבוד בפעולות אוטומטיות במובן של להפקיד תמיד באותו תאריך לאותה תעודה סל של מניות

בהמשך יוסבר יותר

רישום דפי המשנה