3. הנחת יחידת המדידה הכספית

הנחת יחידת המדידה הכספית

The Monetary Unit Assumption

היחידה הכספית, (ש"ח, דולר וכו'), משתמשת כמכנה משותף לתרגום כל העסקאות הכלכליות למונחים כספיים. 

הרעיון הוא להתייחס אל היחידה הכספית כבעלת כוח קנייה קבוע לאורך.


הטוב ברעיון זה הוא לאפשר להשוות את הסכומים השונים בין הנכסים השונים שנקנו, וכד'

יש לשים לב שיחידת המדידה מופיעה בכותרת של כל דוח וביאור וכוללת את מטבע ויחידת המדידה (אלפי ש"ח, מיליוני דולר וכו'). תמיד ניתן הסבר בביאור המדיניות החשבונאית למטבע המדידה בו משתמשים.