1. הנחת הישות החשבונאית הנפרדת Accounting Entity

הנחת היישות החשבונאית הנפרדת

 the separate accounting entity assumption

ישות חשבונאית נפרדת

 כל יחידה חשבונאית (עסק יחיד, שותפות, חברה), נחשבת כישות חשבונאית נפרדת מבעליה, אפילו אם מבחינה משפטית זה לא כך.

הרעיון הוא הפרדה מוחלטת בין החברה לחברות בנות (דוח מאוחד ודוח חברה) ובעיקר הפרדה מוחלטת בין החברה לבעלי מניותיה (ביאור בעלי עניין).

הרעיון

כלומר צריך  להגדיר את היחידה הכלכלית שעבורה יבוצעו המדידה והדיווח החשבונאיים שיוצגו בדוחות הכספיים.

לפי הדרך שבה מגדירים את היחידה הכלכלית מציגים אותה כישות חשבונאית נפרדת מהבעלים שלה

ישות חשבונאית וישות משפטית

יש לשים לב שיישות החשבונאית הזאת יכולה להיות או זה או שונה ליישות המשפטית.


דוגמאות

תיאור

האם הישות משפטית נפרדת מבעליה?

האם היחידה מהווה ישות חשבונאית נפרדת מבעליה

האם קיימת זהות בין הישות המשפטית לבין הישות החשבונאית?

חנות שמוכרים צעצועים בבעלות ובניהול אדם אחד ויחיד

לא

(מבחינה משפטית לא עושים שום הפרדה בין ההתחייבויות והנכסים של היחידה הכלכלית לבין הבעלים)

כן

(מבחינה חשבונאית יש הפרדה מופרדת בין ההתחייבויות ובין הנכסים של היחידה הכלכלית לבין הבעלים שלה)

לא

משרד לעורכי דין בבעלות משותפת של 5 עורכי דין שעובדים במשרד במשרה מלאה

לא (ראה הערה למעלה)

כן (ראה הערה למעלה)

לא

חברה X בעמ שנמצאת בבעלות מלאה של חברה Y בעמ

כן (מובן שחברה בעמ היא ישות משפטית נפרדת מבעליה)

כן (ראה הערה למעלה)

כן

חטיבה בתוך חברה בעמ המנהלת את הנכסים וההתחיבות שלה לבד

לא (חטיבה לא יישות משפטית נפרדת אלא היא חלק מהישות של החברה בעמ)

כן

לא

חברה X  הנסחרת בבורסה ומפרסמת דוחות כספים שלה ושל החברות בת שלה

כן (ישות משפטית נפרדת מהבעלים שלה שכוללים גם את הציבור של המשקיעים שהם בעלי המניות מהבורסה)

כן

לא

 

הסבר נוסף

הרעיון שחשוב מאוד להבינו הוא שיש הפרדה בין החברה- הישות החשבונאית שעורכים את הדו"חות הכספיים עבורה- לבין בעלי המניות של החברה/ בעלי החברה.

·        כלומר חברה ובעלי החברה זה לא אותו דבר

o       חברה בע"מ - היא חברה שהנושים שלה לא יכולים לגבות את החובות של החברה מבעלי המניות (מעבר לסכום מסוים).