4. הנחת תקופת המדידה החשבונאית

תקופת המדידה החשבונאית

accounting period assumption

מדידה מדויקת של ההפעילות עסקית והתוצאות יכולים כמובן להתרחש רק כאשר מפרקים את היחידה הכלכלת (החברה) ואחרי שמוכרים את כל העסקים שלה.

ההנחה קובעת כי ניתן לחלק את טווח החיים של הישות החשבונאית לתקופות חשבונאיות ולמדוד ולדווח על הפעילות העסקית ועל התוצאות שלה בתקופות האלה.

באופן כלי הדוחות הכספיים יערכו עבור תקופה קצרה מהתקופה של חיי העסק.

התקופות שנהוג לחלק הן רבעון ושנה.

תקופת חתך חשבונאי אחידה (בד"כ רבעון או שנה). מצויינת בכותרת של כל דוח וביאור ובדוח המבקרים.