ארבע עקרונות החשבונאות - Accounting Assumptions

4 עקרונות החשבונאות

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על 4 עקרונות החשבונאות ליצירת דוחות כספיים

העקרונות הם:
  1. הנחת היסודות החשבונאות הנפרדת- כל חברה מנהלת את עסקיה בנפרד
  2. הנחת העסק החיי- עסק ימשיך לחיות
  3. הנחת יחידת מדידה - שקל? דולר?
  4. הנחת התקופה החשבונאית -כל כמה זמן מדווחים