חשבונאות בסיסית (להבנת דוחות כספיים)

דוחות כספיים

Basic Accounting: Assumptions, Principles, Constraints
בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על תפיסות של הכרה ומדידה - כללים בעריכת הדוחות – הנחות, עקרונות, אילוצים

נושא זה חשוב להבנת החשבונאות, קריאת דוחות כספיים ועוד