6. המשתמשים בדוחות הכספיים

מי המשתמשים בדוחות הכספיים


המשתמשים בדוחות הכספיים

1.      הבעלים

o       מעניין אותם לראות את הדוחות הכספים בשביל לראות מה קורה בחברה שלהם. במקום לשמוע "סיפור".. מה קרה שאנשים נכנסו לקוחות/ קנו פרחים... הם בודקים

§        מה הרווחנו השנה? – דוח רווח בהפסד

§        מה מצבנו בסוף שנה- מאזן

2.      מנהלים

3.      דירקטוריון החברה – מועצת המנהלים של החברה

4.      רשויות ממשלתיות

כך למשל רשות המיסים תתעניין בדוחות הכספים

המס נגזר מדוח רווח והפסד.

·        מס הכנסה משלמים על בסיס שנתי: אם יש רווח באותה שנה משלמים, אם יש הפסד לא משלמים לפיכך, הדוח המשמעותי לתשלום המס זה דוח רווח והפסד.

יחד עם זאת יש לשים לב שכללי החשבונאות שעל פיהם בונים רווח והפסד לא זהים לחלוטין לכללי מס הכנסה. יש ביניהם אי התאמות.

·        לא כל מה שבחשבונאות מהוה רווח, הוא רווח למס

·        לא כל מה שנרשם ברווח והפסד מהווה הוצאה למס

ולכן מה שעושים בפועל באים בסוף השנה לוקחים את דוח רווח והפסד, עושים לו כל מיני תיקונים, ואז מגיעים לרווח לצרכי מס הכנסה שעליו משלמים את המס.

המצב הכי טוב להיות במצב שבדוח רווח והפסד מרווחים הרבה. ואחרי שכל ההתאמות לצורכי מס מפסידים. זה המצב הטוב ביותר.

·        כלומר לא משלמים מס ומצד שני יש רווחים.

5.      נותני אשראי

6.      משקיעים פוטנציאליים

כך לדוגמא אחרי שהעסק עובד מגיע הרגע שרוצים לפתח את העסק אבל אין כסף זמין ואז פונים לבנקים לקבלת הלוואה ויתכן שמוצאים משקיע.

משקיע פוטנציאלי יתעניין לראות את הדוח הכספי.

יש לשים לב שחברה פרטית לא חייבת לפרסם את הדוחות שלה לכולם. הדוחות נשארים חסויים מהציבור.

בחברה ציבורית הדוחות פומביים. כולם יכולים לראות אותם.

·        מי שזוכרים את מקרה תנובה כחברה פרטית: סיפור גדול מאוד היה שתנובה סירבה לפרסם את הדוחות הכספים שלה. מי שקנה את תנובה היה החברה ציבורית, ואז הוא היה חייב לפרסם את הדוחות אבל תנובה לא רצתה לשווק. 

במקרה של חברה ציבורית משקיעים פוטנציאלים זה כל הציבור.

 

7.      בעלי מניות

8.      עובדים

9.      לקוחות

10.   ספקים

11.   מתחרים