8. ביאורים לדוחות הכספיים

ביאורים לדוחות הכספיים

הביאורים הם חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים.

בכל עמוד של הביאורים. כתוב שהביאורים הם חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי כך שאין הבדל בין עמוד אחד לעמוד 20

שני דברים חשובים בתוך הביאורים

דבר אחד זהו המלל. ה"סיפור" שחשוב יהיה בביאורים.

דבר שני זה פירוטים לדוחות הכספים.

·        אם עושים דוח כספי מאזן, או מצב כספי, לוקחים עמוד, וחשוב שהדוח הכספי ייכנס בתוך העמוד. הדוח הכספי צריך ולהסתיים באותו עמוד.

·        מצד שני לכל דוח יכולים להיות ביאורים.

o       נניח לקוחות – איך מורכבים... 

o       יכולנו לשים את הביאורים במאזן, אבל אז המאזן היה ארוך יותר מעמוד.